Dostaňte sa aj vy s apkou George
do sveta burzového obchodovania

Dostaňte sa aj vy s apkou George do sveta burzového obchodovania

Prinášame možnosť obchodovať s akciami priamo v apke George. V ponuke je viac ako 300 akciových titulov, napr. Facebook, Adidas, Apple či Airbus.

Nákup a predaj cenných papierov

  • 1,00 % z objemu transakcie, min. 25,00 € (min. 12,50 € pre obchody realizované cez Georgea na trhoch XETRA, NASDAQ, NYSE).
    Čím je vyššia hodnota vašej investície, tým je percentuálna výška poplatku nižšia. Viac info v Sadzobníku poplatkov.

Účet majiteľa CP – slovenské cenné papiere

  • zriadenie účtu a zrušenie účtu: 0,00 €,
  • vedenie účtu: 0,20 % ročne.

Držiteľská správa zahraničných cenných papierov

  • poplatok 0,40 % ročne

1. Po prihlásení do webového Georgea zvoľ kachličku Investície, alebo choď na Vaše produkty – Investície.

2. V menu si vyber Nákup cenných papier – zadaj ISIN alebo názov a zvoľ cenný papier, ktorý chceš kúpiť.

3. Doplň parametre pokynu, počet kusov a cenu.

Cenu môžeš zvoliť MARKET – akceptuješ akúkoľvek trhovú cenu, za ktorú je možné uzatvoriť obchod v danom čase. Pri tomto type pokynu objem blokovaných prostriedkoch na bežnom účte môže byť navýšený o 3  ̶  5 % z dôvodu možného pohybu ceny.

Aktuálnu cenu akcie si môžeš checknúť na:

https://produkte.erstegroup.com/Retail/en/MarketsAndTrends/IndicesAndEquities/Factsheets/Share/index.phtml?q=&ISIN=&ID_NOTATION=1534068

alebo LIMIT –  limitná cena – pri nákupe si určíš najvyššiu cenu za jeden kus, za ktorú môže byť Pokyn vykonaný; pri predaji, naopak, najnižšiu cenu za kus, za ktorú môže byť Pokyn vykonaný.

Zvoľ účet, z ktorého chceš vysporiadať daný nákup & daj podpísať.

4. Pokyn potvrď SMS kľúčom

Prečítajte si aj otázky a odpovede týkajúce sa akcií.

Ešte nemáte náš Osobný účet?
Otvorte si ho s bonusom až 60 €

  • vybavíte do pár minút cez apku George
  • Eko kartu máte okamžite v mobile, nečakáte na jej doručenie
  • váš starý účet zrušíme a prenesieme za vás

Investovanie do finančných nástrojov je spojené s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť finančných nástrojov nie je spoľahlivým ukazovateľom pre ich budúcu výkonnosť. Informácie uvedené na tejto stránke nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva, neboli vypracované ako investičný prieskum a nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s.