Aj ľudia ako vy investujú


Presvedčte sa aj vy, koľko ste už mohli zarobiť
s naším investičným sporením

Aj ľudia ako vy investujú


Presvedčte sa aj vy, koľko ste už mohli
zarobiť s naším investičným sporením

Nechaj svoje peniaze zarábať

Šanca ako poraziť infláciu,
ktorá uberá z hodnoty vašich úspor

Jednoducho už od 20 € mesačne

Zvládne to každý. Stačí pár klikov
a automaticky investujete každý mesiac

Bez poplatkov 

Samozrejme neplatíte
žiadne vstupné poplatky

Vyberte si fond presne pre vás. Máme pre vás 3 možnosti:

LEN ZAČÍNAM

Nechcem príliš riskovať s možnými poklesmi a som spokojný aj s menším výnosom.
 

Eurový dlhopisový fond

  • odporúčaný investičný horizont: 3 roky a viac
  • doterajšie zhodnotenie: 0,10 % p. a.

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Som ochotný podstúpiť riziko miernych poklesov, ale zároveň chcem získať vyšší výnos.
 

Aktívne portfólio

  • odporúčaný investičný horizont: 4 a viac rokov
  • doterajšie zhodnotenie: 2,37 % p. a.

MÁM ODVAHU

Nebojím sa dočasných, aj vyšších poklesov a chcem mať možnosť získať výrazne vyšší výnos.
 

Fond maximalizovaných výnosov

  • odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
  • doterajšie zhodnotenie: 14,27 % p. a.

Vyberte si fond presne pre vás. Máme pre vás 3 možnosti:

Investujte online s Georgeom alebo s osobným bankárom

Online cez Georgea

Úplne online bez návštevy pobočky

 

Online stretnutie

Videohovor s bankovým poradcom

Všetko o investovaní v skratke

Vytvorte si Finančný plán
s bankovým poradcom cez videohovor

Vytvorte si Finančný plán
s bankovým poradcom cez videohovor

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Odpovede na najčastejšie otázky
o investovaní.

Škola investovania        

Nie je to nič komplikované, poďme na to spolu krok za krokom :)

Podielové fondy AM SLSP spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B.  Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.