Investičné sporenie


Moderný spôsob ako pravidelne sporiť už od 20 €


Investičné sporenie


Moderný spôsob ako pravidelne sporiť už od 20 €

Nechaj svoje peniaze zarábať


Vyberte si fond so správnou mierou rizika a možného zisku.

Jednoducho už od 20 € mesačne


Na pár klikov
cez apku George.

Bez poplatkov 


Pravidelne investujte bez vstupných poplatkov.

Vyberte si ten najvhodnejší fond práve pre vás

LEN ZAČÍNAM

Nechcem príliš riskovať s možnými poklesmi a som spokojný aj s menším výnosom. 

Eurový dlhopisový fond

 • Očakávané zhodnotenie: 1,3 %
 • Odporúčaný investičný horizont: 3 roky a viac
 • Konzervatívne investovanie, ktoré prináša rovnomerný výnos
  bez väčších výkyvov


ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Som ochotný podstúpiť riziko miernych poklesov, ale zároveň chcem získať vyšší výnos.  

Aktívne portfólio

 • Očakávané zhodnotenie: 2,5 %
 • Odporúčaný investičný horizont: 4 a viac rokov
 • Vyvážené investovanie do toho najlepšieho z akciových dlhopisových investícií


MÁM ODVAHU

Nebojím sa dočasných, aj vyšších poklesov a chcem mať možnosť získať výrazne vyšší výnos. 

Fond maximalizovaných výnosov

 • Očakávané zhodnotenie: 4,5 %
 • Odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
 • Výnos vo fonde prinášajú starostlivo vyberané akciové tituly s nadštandardným potenciálom

Investujte s Georgeom online alebo navštívte našu pobočku

Začať investovať cez Georgea je jednoduché


Investovanie, poistenie, sporenie aj dôchodokDostaň svoje peniaze do formy s bezplatnou službou Finančný plán


Dostaň svoje peniaze do formy s bezplatnou službou Finančný plán

Vypočujte si podcast o investovaní

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Odpovede na najčastejšie otázky k aktuálnej situácii

Škola investovania        

Nie je to nič komplikované, poďme na to spolu krok za krokom :)

Podielové fondy AM SLSP spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B.  Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.