Investičné sporenie


Chcete sporiť výhodnejšie než na bežnom sporení?
Nechajte to na Georgea!


Investičné sporenie


Chcete sporiť výhodnejšie než na bežnom sporení? Nechajte to na Georgea!

Nechaj svoje peniaze zarábať

Vyberte si fond so správnou mierou rizika a možného zisku.

Jednoducho už od 20 € mesačne

Na pár klikov
cez apku George.

Bez poplatkov 

Pravidelne investujte bez vstupných poplatkov.

Vyberte si fond presne pre vás. Máme pre vás 3 možnosti:

LEN ZAČÍNAM

Nechcem príliš riskovať s možnými poklesmi a som spokojný aj s menším výnosom.
 

Eurový dlhopisový fond

  • očakávané zhodnotenie: 1,3 % p.a.
  • odporúčaný investičný horizont: 3 roky a viac
  • doterajšie zhodnotenie: 0,26 % p.a.

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Som ochotný podstúpiť riziko miernych poklesov, ale zároveň chcem získať vyšší výnos.
 

Aktívne portfólio

  • očakávané zhodnotenie: 2,5 % p.a.
  • odporúčaný investičný horizont: 4 a viac rokov
  • doterajšie zhodnotenie: 2,45 % p.a.

MÁM ODVAHU

Nebojím sa dočasných, aj vyšších poklesov a chcem mať možnosť získať výrazne vyšší výnos.
 

Fond maximalizovaných výnosov

  • očakávané zhodnotenie: 4,5 % p.a.
  • odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
  • doterajšie zhodnotenie: 13,72 % p.a.

Vyberte si fond presne pre vás. Máme pre vás 3 možnosti:

Investujte s Georgeom online alebo navštívte našu pobočku

Začať investovať cez Georgea je jednoduché

Vytvorte si Finančný plán
s osobným bankárom cez videohovor

Vytvorte si Finančný plán
s osobným bankárom cez videohovor

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Odpovede na najčastejšie otázky k aktuálnej situácii.

Škola investovania        

Nie je to nič komplikované, poďme na to spolu krok za krokom :)

Podielové fondy AM SLSP spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B.  Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.