Výnos až 3,35 % p. a. 
(emisia už vypredaná)


Investujte na 4 roky do dlhopisu HB Reavis
z pohodlia svojho domova cez Georgea

Výnos až 3,35 % p. a. 
(emisia už vypredaná)

Máme pre vás spôsob ako zhodnotiť svoje úspory. Investujte na 4 roky do dlhopisu HB Reavis

Prečo investovať svoje úspory do dlhopisu HB Reavis?

Výnos až 3,35 % p. a. 

Vybavíte online cez Georgea

Nadštandardný potenciál

Už od sumy 3 000 eur

Prečo investovať svoje úspory do dlhopisu HB Reavis?

Podmienky emisie dlhopisu
(emisia už vypredaná)

 • Menovitá hodnota: 1 000 eur
 • Minimálna investícia: 3 ks
 • ISIN: SK4000018586
 • Objem emisie: 10 000 000 eur
 • Dátum splatnosti: 4 roky – 24. 3. 2025
 • Kupón: 3,35 % p. a., vyplácaný ročne k 22. 3.
 • Poplatky:
  • Vstupný poplatok – 1,25 % z objemu investície
  • Poplatok za vedenie majetkového účtu CP (0,2 % p. a.) 
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Obdobie predaja: 8. 3. 2021  19. 3. 2021 (celý deň, pokiaľ nebude ukončené skôr)
 • Dátum emisie: 22. 3. 2021

Investujte online s Georgeom alebo s osobným bankárom

Online cez Georgea

Úplne online bez návštevy pobočky

 

Online stretnutie

Videohovor s bankovým poradcom

Ako investovať cez Georgea

Informácie poskytnuté na tejto stránke nie sú predmetom investičného poradenstva.

Slovenská sporiteľňa, a.s. potvrdzuje, že používa Základný prospekt, vrátane jeho dodatkov, so súhlasom emitenta a v súlade s podmienkami, ktoré sú s týmto dokumentom spojené.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov HB REAVIS Finance SK VII s. r. o. vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s. (viď priložený Zoznam pobočiek), prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt a Dodatok č. 1 k Základnému prospektu. Schválenie Základného prospektu nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Základný prospekt, dodatok k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskVII). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, jeho dodatok, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“, „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojených s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.