Akcie vstúpili do medvedieho trhu.
Čo to znamená
pre vaše investície?

Investovanie a inflácia

Ani ceny akcií v našich fondoch sa nevyhli celosvetovému dianiu a rovnako trpia pre rastúce  náklady (infláciu), ktoré vedú k nižším maržiam a nižším očakávaným ziskom.

Aj keď prekonávame viaceré nelichotivé rekordy, je prekvapivé, že na trhoch nedošlo k obrovskému odlivu prostriedkov z akciových fondov v Európe a v USA. Trhy ostávajú likvidné a nedochádza k skokovitým prepadom ako počas veľkej finančnej krízy v roku 2008. Zdá sa, že čoraz viac ľudí rozumie situácii. Veľký podiel zodpovednosti na súčasnej situácii pripisujú Rusku, invázii na Ukrajinu a problémom na energetickom trhu.

Akciové trhy negatívne reagujú na zvyšovanie úrokových sadzieb aj preto, že časť investorov sa po zvýšení sadzieb rozhodne akciový trh opustiť a začne investovať do bezpečných dlhopisov, ktoré poskytujú istý výnos.

Pokles akcií sledujeme v globálnom meradle. Ako príklad uvedieme 500 veľkých amerických spoločností obchodovaných na burze, ktoré sú zastúpené v americkom akciovom indexe S&P 500. Na začiatku roku 2022 dosiahol svoje historické maximum, následne však zažil najhorší začiatok od roku 1939, keď padol o 12,8 %. V apríli klesol o 8,8 %, čo bol najhorší mesiac od marca 2020 a najhorší apríl od roku 1970.

Ako sa darilo indexu S&P 500 po roku a po dvoch rokoch od momentu, keď FED, podobne ako dnes, začal zvyšovať sadzby?

Priemerná výkonnosť o 12 mesiacov je 8,53 % a o 24 mesiacov 20,50 %. Pravdepodobnosť pozitívneho vývoja pri 24 mesiacoch je 80 % a pri roku je to dokonca až 90 %. 


Prečítajte si podrobnejšie, ako naše investičné riešenia ovplyvňuje aktuálna situácia:

Akcie vstúpili do medvedieho trhu – čo sa dá očakávať?

Z historického pohľadu nemôžeme očakávať rýchly návrat k maximálnym úrovniam, aký sme videli už za pár mesiacov po vypuknutí pandémie covidu v roku 2020, pretože súčasná situácia je iná. Nejde len o jeden nový faktor (napr. koronavírus), ale prišlo k viacerým zvratom, či už v monetárnej politike, alebo v geopolitike.

Ak investujete do akcií, rozhodli ste sa tak z dobrého dôvodu, pretože ste veľmi pravdepodobne investor s dlhodobým horizontom, ktorý sa chce finančne zabezpečiť a vytvára si rezervu do budúcnosti. Ak nás história niečo naučila, tak aj to, že klesajúce – tzv. medvedie trhyzabolia naše aktuálne investície, ale zvyčajne trvajú  krátko a nasleduje dlhšie obdobie tzv. býčieho trhu.

Medvedí trh je pokles o viac ako 20 %.

Býčí trh je dlhodobý rast o viac ako 20 %.

Pokles výnosov väčšiny finančných aktív vedie mnohých z nás k tomu, aby inštinktívne chránili svoj majetok pred ďalšími poklesmi. Za rozhodnutím predať pre poklesy často stojí strach a nie racionálne zhodnotenie situácie. Pri pohľade na históriu boli medvedie trhy pre investorov príležitosťou na ďalšie investície.

Predávať počas významných poklesov býva najhorší čas, kedy odísť z finančných trhov. Dlhodobá finančná prosperita sa buduje postupne a dlhodobo s vedomím, že naše investície budú kolísať.  

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.