Ako si zvýšiť očakávaný dôchodok? Zaujímajte sa o svoje úspory v II. pilieri

Investovanie a inflácia

Pri plánovaní svojho dôchodku nestačí len využiť všetky možnosti sporenia. Uistite sa, že ich máte vhodne nastavené a sporíte si dosť na to, aby ste mohli na dôchodku dosiahnuť príjem, aký si predstavujete. Ako na to?

Aby ste si mohli užiť svoj čas na penzii dostatočne komfortne, odporúčame si šetriť nielen v I. pilieri, čo je dôchodok garantovaný štátom, ale aj v II. (DSS) a III. pilieri (DDS). Viacpilierový systém dôchodkového zabezpečenia znamená, že v starobe budete príjem dostávať z viacerých zdrojov, ktoré sú od seba nezávislé a fungujú na odlišných princípoch. Hovoríme tomu rozloženie rizika. 

Ideálne je prepojiť sporenie v dôchodkových pilieroch so správnou investičnou stratégiou, čiže investovaním aktív do takých fondov, kde sa finančné prostriedky v dlhodobom horizonte zhodnocujú a môžu zvýšiť nasporenú sumu. Fondy treba vybrať s ohľadom na vek sporiteľa či jeho vzťah k riziku.

Druhý pilier treba správne nastaviť

Druhý pilier je dobrovoľný spôsob odvádzania časti sociálnych odvodov, ktoré platíme do systému starobného dôchodkového sporenia (DDS). Z pohľadu poplatkov ide o lacný produkt. Vhodným nastavením investičnej stratégie pomôže v starobe. Nevhodným nastavením, naopak, môže uškodiť.

Všetci sporitelia v II. pilieri dostávajú koncom januára výpis od svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti o stave na svojom dôchodkovom účte, kde nájde prehľad o výške úspor, ich zhodnotení a poplatkoch za správu. Kľúčovou informáciou je najmä rozdelenie prostriedkov v jednotlivých fondoch, teda samotná investičná stratégia, ktorá zásadne ovplyvňuje zhodnotenie vašich úspor. Väčšina sporiteľov sa však o svoje úspory príliš nezaujíma a veľa klientov drží svoje úspory v dlhopisoch, čo pre mnohých nie je tou správnou stratégiou.

Nesprávne zvolený fond vás môže pripraviť o výnosy

Jednou z najčastejších chýb, najmä v II. pilieri, je prerozdelenie finančných prostriedkov do nesprávnych fondov. Ľudia často vkladajú svoje investície do menej rizikových, zvyčajne dlhopisových garantovaných fondov, kde je zhodnotenie investícií veľmi nízke, prípadne žiadne.

Predovšetkým mladí ľudia by mali investovať svoje peniaze do rizikovejších fondov, kde je možnosť zhodnotiť vložené peniaze niekoľkonásobne vyššia. Najmä pri finančných produktoch založených na dlhodobom sporení, ako je starobné dôchodkové sporenie, je pre mladých výhodnejšie rizikovejšie investovanie.

Lepšie si to predstavíte na príklade dvoch kamarátov, Rasťa a Romana. Obaja zarábali v čistom 1 250 eur. Roman bol konzervatívny a po 10 rokoch má jeho II. pilier hodnotu 9 481 eur so zhodnotením +34 eur. Svoj zámer dosiahol, nikdy nebol v strate.

Na druhej strane, Rasťo po ekonomickej kríze „zariskoval“ a všetko stavil na indexové riešenie. Jeho vklad bol rovnaký ako Romanov, ale výsledná hodnota II. piliera je teraz 15 783 eur, čiže je o  6 336 eur v pluse.

Ak by dané riešenia pokračovali v rovnakej výkonnosti, Romanov dôchodok sa bude pohybovať okolo úrovne 753 EUR. Rasťov dôchodok sa pri aktuálnom zhodnotení môže dostať aj nad úroveň jeho aktuálnej čistej mzdy.*

*výpočet nezohľadňuje infláciu a zohľadňuje dnešné ceny

Panika nie je dobrý investičný radca

Ďalšou častou chybou je, ak ľudia spanikária a neadekvátne reagujú na aktuálne dianie na finančných trhoch. Podľahnú návalu prvých emócií, ktoré nemusia byť vždy dobrým investičným radcom. Pri prepadoch na akciových trhoch sa mnohí investori snažia zabrániť ďalším stratám tým, že unáhlene presunú finančné prostriedky do konzervatívnych fondov. Často to však býva práve ten moment, keď sa akciové trhy „otočia“ a začnú opäť rásť.

Dôchodkové sporenie je však dlhodobé. Krátkodobé výkyvy sú prirodzenou súčasťou vývoja na finančných trhoch a nie je nutné sa ich báť. Z dlhodobého hľadiska sa teda netreba strachovať o svoje úspory a ich zhodnotenie.

Vypočítajte si, ako si môžete zlepšiť dôchodok

Chcete, aby sa váš budúci dôchodok podobal na príjem, ktorý máte, keď pracujete? Začnite naň sporiť čo najskôr do viacerých pilierov a v správnej výške.

Vypočítajte si, aký dôchodok by ste mohli očakávať na základe toho, ako si sporíte či nesporíte teraz, ale aj ako ho môže zvýšiť dodatočné sporenie. Kalkulačka vám poradí, koľko a kam si máte sporiť, aby ste mali na dôchodku dostatočný príjem a mohli si udržať životný štýl, na ktorý ste si už zvykli.

Radi by ste sa o možnostiach vášho dôchodkového sporenia poradili osobne? Dohodnite si stretnutie v ktorejkoľvek z našich pobočiek.

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.