Aktuálna situácia na finančných trhoch: Investorov potešil júl v zelených číslach

Investovanie a inflácia

Počas leta sme sa znovu presvedčili o dôležitosti toho, že pri investovaní do fondov je najpodstatnejšie byť trpezlivý a prekonať fázu poklesov s chladnou hlavou. Takýto prístup sa investorom zvyčajne vypláca a tých odvážnejších, ktorí zainvestovali práve v čase poklesov, dokonca môže odmeniť ešte vyšším zhodnotením investície.

Druhý polrok roku 2022 začal pre finančné trhy zelenou, keď sa po niekoľkomesačnom trápení v júli finančné trhy otočili nahor a začali rásť. Postupne vymazali časť strát, ktoré nabrali počas roka.

Globálne akcie vzrástli v júli o 11 %, dlhopisy si prilepšili v priemere o 4 %. Priniesli tak nádej aj pre menej skúsených investorov, ktorí sledovali poklesy na trhoch už niekoľko mesiacov za sebou, že poklesy nebudú trvať naveky. Tí, čo investujú pravidelne aj počas poklesov, môžu už teraz vidieť zhodnotenie sumy, ktorú zainvestovali v tomto období.

Čo sa na trhoch tento rok deje?

V každom prípade, toto oživenie prišlo začiatkom druhej polovice roka 2022, ktorý bol z historického pohľadu pre akcie a dlhopisy jedným z najhorších za posledné desaťročia. Finančné trhy ovplyvňovali negatívne správy, ako napríklad vysoká inflácia, vojna na Ukrajine či očakávané spomalenie hospodárskeho rastu. Akciové trhy aj preto poklesli na úrovne zo začiatku roka 2021.

Prognózy na zvyšok roka stále ovplyvňujú pretrvávajúce obavy z recesie a jej vplyvu na ekonomiku, či už v USA, alebo v Európe. Pozitívny je však pohľad na trh práce, ktorý zostáva v tomto prostredí stabilný na oboch kontinentoch, a taktiež na polročné výsledky firiem, ktoré boli nedávno zverejnené. Pozitívne totiž prekvapili dosiahnutím vyšších ziskov, ako sa očakávalo.

Čo to znamená pre moju investíciu?

Vývoj podielových fondov vždy závisí od vývoja na finančných trhoch. Ak sa finančným aktívam darí, prejaví sa to aj na podielových fondoch a ich hodnota investície rastie. Ak dôjde k poklesu dlhopisov a akcií, cena podielových listov klesá.

Pokles aktuálnej ceny podielových listov neznamená, že klienti prišli o svoje investície. Mení sa ich hodnota, pretože vo svete došlo k viacerým významným udalostiam. Investícia do fondov je beh na dlhé trate. V histórii sa doteraz vždy potvrdilo, že po poklesoch na finančných trhoch prichádza opäť oživenie a nárast. Tak ako v živote – raz sa nám darí viac, raz menej, ale stále pokračujeme ďalej.

Prišiel som už teda o svoje peniaze?

Vaše peniaze ste zainvestovali do fondu, v ktorom vám boli vydané podielové listy. Ich počet (v rámci jednej investície) sa nemení, mení sa však ich hodnota. Niekedy rastie a niekedy klesá.

Dokým podielové listy nepredáte, nemôžete povedať, či vám investícia priniesla zisk, alebo stratu. T. j. až keď ich odpredáte v čase poklesov, stratu si už reálne pripíšete. Ak ich však neodpredáte a vydržíte, kým hodnota aktív nezačne opäť rásť, investícia vám môže priniesť zisk.

Aktuálne čelíme významným zmenám, ktoré ovplyvňujú kapitálové trhy:

 1. Centrálne banky ustupujú z uvoľnenej menovej politiky a zvyšujú úrokové sadzby. Znamená to, že úvery zdražujú. Firmy aj spotrebitelia si budú požičiavať s vyššími náklady. Preto majú sklon požičiavať si menej, a teda aj menej míňať, alebo zaplatiť za dlh viac, čím si znižujú svoj disponibilný príjem.
 2. Trh s komoditami narušila vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Sankcie proti Rusku a hrozby, napríklad vypnutie dodávok plynu, poháňajú infláciu nahor, zvyšujú obavy z recesie a udržiavajú volatilitu na vysokej úrovni.
 3. Prísne lockdowny v Číne narušili dodávky do celého sveta a dodávateľské reťazce. To spolu s ústupom globalizácie tiež prispieva k neistote a rastu inflácie.


Akcie a dlhopisy sú základnými kameňmi našich investičných riešení. Prečítajte si podrobnejšie, ako ich ovplyvňuje aktuálna situácia:

Čo robiť so svojimi investíciami v tejto situácii?

 • Ak je to možné, snažte sa nepodľahnúť negatívnym emóciám. Rušiť investície v strate (ak súrne nepotrebujete peniaze) je zvyčajne veľmi zlé rozhodnutie.
 • Skôr nakúpené dlhopisy sú aktuálne precenené „do mínusu“, ale pri splatnosti dostanete 100 % istiny + dohodnutý výnos. Ich predaj teraz veľmi zvážte, aby ste si zbytočne nevyrobili stratu.
 • Akcie sú pod tlakom, ale história nás učí, že ak dodržíte aspoň minimálny investičný horizont, s vysokou pravdepodobnosťou môžete dosiahnuť slušný výnos.  
 • Ak investujete pravidelne, aktuálne nakupujete podiely lacnejšie ako v čase, keď boli trhy na maximách a investovanie sa zdalo byť jednoduché. Vždy je to však beh na dlhú trať.
 • Vždy investujte iba peniaze, ktoré nepotrebujete použiť v dohľadnej dobe. S prostriedkami na prekonanie nepriaznivého obdobia sa vám bude lepšie spávať.
 • Pamätajte, investičná história vždy odmenila najmä tých, ktorí s investíciami vydržali aj počas ťažkých chvíľ.
 • Ak cítite nepokoj z negatívnych výsledkov, snažte sa sledovať vývoj zhodnotenia čo najmenej, pretože emócie vždy hrajú proti vám
 • Pozrite si porovnanie, ako sa prístup štyroch rôznych typov investorov odrazil na ich výnosoch.

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.