Aktuálna situácia na finančných trhoch: Tretí kvartál nepriniesol očakávané uvoľnenie, ale investori majú nádej

Investovanie a inflácia

Koniec druhého kvartálu ukázal svetlo na konci tunela pre finančný trh. Zdalo sa, že by inflácia mohla v druhom polroku spomaliť. To by znamenalo, že by centrálne banky, ako napríklad Fed (centrálna banka v USA) alebo ECB (Európska centrálna banka) mohli spomaliť zvyšovanie úrokových sadzieb. K očakávanému spomaleniu rastu inflácie vo vyspelých krajinách však nedošlo. 

Naopak, rast inflácie zrýchlil a „vystrašil“ centrálne banky. Slovník prezidenta Fedu Jeroma Powella nabral opačný smer ako v druhom kvartáli. Powell sa vyjadril, že sadzby budú ďalej rásť, a to rovnako rýchlo ako doteraz. Ako sám povedal: „Hlavným cieľom Fedu je zastaviť infláciu aj za cenu recesie.“ To znamená nielen pokles ekonomiky, ale zároveň aj nárast nezamestnanosti.

Čo sa stalo vo svete investícií v Q3 2022 v kocke:

  • Finančné trhy: Takmer všetky triedy aktív zaznamenali v treťom kvartáli pokles. Akciové trhy po náraste v druhom kvartáli začali opäť klesať a zmazali tak predchádzajúci rast. Dlhopisy tiež klesali v reakcii na rýchlejší rast sadzieb vo vyspelých a rozvojových krajinách.
  • Ekonomika: V USA sa skončila technická recesia, čo je pokles hrubého domáceho produktu dva kvartály po sebe. V Európe je naďalej hrozba recesie vysoká. Rast inflácie vo vyspelom svete naďalej prekonával odhady analytikov.
  • Menová politika: Centrálne banky v snahe spomaliť rast inflácie pokračovali v zvyšovaní úrokových sadzieb najrýchlejším tempom za posledné dekády. 

Prečo by spomalenie tempa zvyšovania úrokovej miery pomohlo finančnému trhu?

Centrálne banky cez úrokové sadzby nastavujú „hodnotu peňazí“. Čím sú sadzby vyššie, tým sú drahšie úvery, hypotéky a financovanie, napríklad cez dlhopisy (emitent musí ponúknuť vyšší kupón). Na druhej strane, depozitné produkty ako termínované vklady sú zaujímavejšie pre sporiteľov. „Vyššia cena peňazí“- vyššie úroky nútia podnikateľov, spotrebiteľov  a štáty, aby viac šetrili a menej míňali. Práve týmto spôsobom chcú centrálne banky zastaviť rast cien, no s tým prichádza aj spomalenie ekonomiky. Pomalšie zvyšovanie sadzieb by preto podporilo rast aktív a znížilo pravdepodobnosť negatívnych dôsledkov na ekonomiku. 

Rast sadzieb bude bolestivý

Zmena rétoriky centrálnych bánk a rýchlejší očakávaný rast sadzieb sa v priebehu niekoľkých dní premietol do cien finančných aktív. Výnosy na dlhopisoch začali rásť a akciové trhy sa prepadli na nové tohtoročné minimá. Akciové trhy v USA majú za sebou už tretí negatívny kvartál, čo sme naposledy mohli vidieť v roku 2009.

Finančný trh býva odrazom očakávaní investorov – nielen toho, čo je, ale aj toho, čo môže byť. Pokles aktív v treťom kvartáli je reakciou na sklamanie, že sa zatiaľ nepodarilo infláciu skrotiť. Z toho vyplýva, že obdobie rastu sadzieb bude dlhšie a bolestivejšie.

V neposlednom rade celú situáciu komplikuje aj geopolitická situácia. Konflikt na Ukrajine pokračuje a s ním aj energetická kríza v Európe. To vyčerpáva zdroje štátov, ktoré navyšujú výdavky, ale aj podnikov, ktoré by mohli investovať iným smerom, musia však platiť viac za energie.

Čo ďalej?

Mnohí investori si dnes kladú otázku: Čo ďalej? Pokles takmer všetkých aktív spolu s vyhliadkami ekonomického poklesu sa javia ako dôvod na kapituláciu – čiže únik do bezpečia v podobe hotovosti a vyčkávania, kedy sa situácia zlepší. Tento krok je prirodzenou reakciou. Častou chybou ale je to, že mnohí investori predajú takmer všetky aktíva a portfólio, ktoré si trpezlivo budovali posledné roky.

Významné precenenie dlhopisov, akcií a iných aktív je však príležitosťou. Normalizácia menovej politiky v podobe rastu úrokových sadzieb tu už bola, ako aj následné spomalenie ekonomiky. Táto korekcia – oprava cenových úrovní na finančných trhoch a v konečnom dôsledku v hospodárstve je súčasťou, nie výnimkou finančného a ekonomického cyklu. Prináša príležitosť pre tých, ktorí majú možnosti pravidelne investovať a udržať si súčasné investície. Práve tak si môžu vytvárať dobrý základ dlhodobej finančnej kondície.

To, že sa situácia môže náhle zmeniť, ukázala prvá polovica novembra. V USA boli v piatok 11. novembra zverejnené výsledky inflácie za október. Tempo rastu indexu spotrebiteľských cien bolo najpomalšie za posledných deväť mesiacov. Na to reagoval americký akciový index S&P 500 rastom až o 5 %. Investori začínajú veriť, že inflácia začala spomaľovať a sadzby nepôjdu tak vysoko, ako naznačuje Fed.

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.