Jednorazové investovanie


Investujte jednorazovo do podielových fondov cez Georgea

Jednorazové investovanie


Investujte jednorazovo do podielových fondov cez Georgea

Ochráňte svoje peniaze pred infláciou

Vyberte si fond so správnou mierou rizika a možného zisku.

Už od 150 eur 

Nízka minimálna investícia.

Online z pohodlia domova

Vybavíte komplet cez Georgea

Ako funguje jednorazové investovanie?

Príklad: Vklad klienta 1 000 € do Aktívneho portfólia

V pobočke alebo v Georgeovi investujete do fondu 1 000 €, zaplatíte vstupný poplatok 1,5 % a my vám vydáme podiely. Každý fond zverejňuje cenu podielu, za ktorú kúpite alebo predáte.

Hodnota jedného podielu fondu Aktívne portfólio bola 24. januára 2020 0,045468 eur. Preto ste nakúpili 24 453 ks a stali ste sa tak majiteľom každej akcie či dlhopisu vo fonde.

Koľko vaša investícia zarobila zistíte podľa aktuálnej ceny jedného podielu alebo jednoducho v apke George.

Vyberte si ten najvhodnejší fond práve pre vás

Vyšší zisk môžete dosiahnuť tak, že podstúpite aj vyššie riziko. Poznáte to, risk je zisk. Ak teda viete, že peniaze budete potrebovať až za dlhý čas, môžete investovať aj do fondov s primeranou mierou rizika.

LEN ZAČÍNAM

Nechcem príliš riskovať s možnými poklesmi a som spokojný aj s menším výnosom.
 

Global Renta

 • očakávané zhodnotenie: 1,5 % p.a.
 • vstupný poplatok: 1,00 %
 • odporúčaný investičný horizont: 4 roky a viac
 • doterajšie zhodnotenie: 2,35 % p.a.

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Som ochotný podstúpiť riziko miernych poklesov, ale zároveň chcem získať vyšší výnos.
 

Aktívne portfólio

 • očakávané zhodnotenie: 2,5 % p.a.
 • vstupný poplatok: 1,5 %
 • odporúčaný investičný horizont: 4 a viac rokov
 • doterajšie zhodnotenie: 2,45 % p.a.

MÁM ODVAHU

Nebojím sa dočasných, aj vyšších poklesov a chcem mať možnosť získať výrazne vyšší výnos.
 

Fond maximalizovaných výnosov

 • očakávané zhodnotenie: 4,5 % p.a.
 • vstupný poplatok: 2,00 %
 • odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
 • doterajšie zhodnotenie: 13,72 % p.a.

Vyberte si ten najvhodnejší fond práve pre vás

Vyšší zisk môžete dosiahnuť tak, že podstúpite aj vyššie riziko. Poznáte to, risk je zisk. Ak teda viete, že peniaze budete potrebovať až za dlhý čas, môžete investovať aj do fondov s primeranou mierou rizika.

Investujte s Georgeom online alebo navštívte našu pobočku

Ako na to

Podielové fondy AM SLSP spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B.  Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.