Ako investovať v aktuálnej situácii na finančnom trhu

Akcie si zaslúžia čas

Za sebou máme tretinu roka 2022. Rekapitulácia vývoja na akciovom trhu od začiatku roka nie je najpozitívnejšie čítanie, ale je dôležité na pochopenie situácie.

Výkonnosť za prvé štyri mesiace tohto roka je v prípade akciového indexu SP500 veľmi slabá, poklesol o 13 %. Ide o najhorší štart do nového roka od roku 1939. Pripomíname, že v tomto období akciový index SP500 ani neexistoval, jeho historické hodnoty boli spätne dopočítané.

Apríl nepriniesol žiadne zlepšenie. Akciový benchmark SP500 zaznamenal svoj najhoršiu aprílovú výkonnosť od roku 1970. Index Nasdaq, sledujúci hlavne technologické spoločnosti, sa zas prepadol najviac od finančnej krízy v roku 2008.

Čo ovplyvnilo pokles akciových trhov?

  • očakávania prudkého zvyšovania sadzieb centrálnymi bankami
  • inflácia v hlavných vyspelých krajinách dosahuje 30-ročné maximá
  • ekonomické obmedzenia v Číne kvôli nulovej tolerancii koronavírusu
  • vojna na Ukrajine a geopolitické riziká
  • obavy o budúce zisky hlavných technologických gigantov
  • prudký nárast výnosov na dlhopisoch a mnohé iné dôvody

Týždenný investorský sentiment AAII – Americkej asociácie individuálnych investorov, založenej v roku 1978, sleduje očakávania vývoja domáceho akciového trhu na najbližších šesť mesiacov. Sentiment sa prepadol na najhoršie úrovne za posledných 30 rokov.

Možno teraz je ten zlomový bod, keď sa podielnici rozhodnú hodiť pomyselný uterák do ringu a zbaviť sa investícií, ktoré zaznamenali straty, resp. vymazali svoje zisky. Takéto rozhodnutie ale nie je najšťastnejšie. Byť investorom totiž neznamená len brať zisky. Nákupom fondov či akcií investor vstupuje do „vzťahu“ s pomyselným sľubom „v dobrom aj v zlom“ v kontexte investičného horizontu. Ak by partneri vždy po prvej hádke ukončovali vzťahy, veľa by ich neostalo.


„Nezabúdajme , že rizikovejšie investície kupujeme pre ich dobré časy, v ktorých zarábajú, a zároveň sa musíme naučiť akceptovať aj tieto horšie obdobia.“

Mám sa obávať o svoje peniaze?

Akciové trhy môžeme prirovnať k talianskemu manželstvu. Chvíle pohody a postupného rastu strieda panika a neistota. Momentálne sa trhy nachádzajú v tej horšej fáze. Správy z trhov sú väčšinou negatívne.

Trhy ignorujú mnohé faktory, ako napríklad rôzne inovácie v oblasti medicíny či udržateľnosti, a tiež stále dobrú výsledkovú sezónu za prvý kvartál tohto roka. Firmy v globálnom indexe MSCI World by tento rok mali zaznamenať rast ziskov o 10 % a budúci rok o 8 %. To je to „dobré“, na čo treba myslieť v situácii, keď je sentiment poznačený rôznymi obavami.

Akciové trhy už veľakrát ukázali, že korporácie si dokážu poradiť s rôznymi problémami. Spomeňme si na pandémiu koronavírusu. Nezabúdajme preto, že rizikovejšie investície (akcie) kupujeme pre ich dobré časy, v ktorých zarábajú, a zároveň sa musíme naučiť akceptovať aj tieto horšie obdobia.

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.