Škola investovania


Nie je to nič komplikované, poďme na to spolu krok za krokom :)

Škola investovania


Nie je to nič komplikované, poďme na to spolu krok za krokom :)

Prečo je dnes klasické sporenie takmer s 0 % úrokovými sadzbami?

Úrokové sadzby v bankách dlhodobo klesajú. Radosť z toho majú najmä ľudia, ktorí si berú hypotéky – veď tie dnes ponúkame už za 0,79 % ročne.
Pokles sa však týka aj oblasti vkladov, z čoho sa, pochopiteľne, netešia ľudia ako vy, ktorí majú na účtoch svoje úspory.
Žiaľ, úroková politika Európskej centrálnej banky nás núti sadzby vkladov znižovať.

Príklad investovania

Mesačný príjem 1 000 €

Mesačne si viem usporiť 120 €

Aktuálne úspory 9 500 €

Ako vyzerá dobre vyriešená potreba zhodnotenia peňazí?

  • Mám vytvorenú finančnú rezervu vo výške 3 až 6 mesačných príjmov – 6 000 eur
  • Viem odhadnúť aké ďalšie výdavky môžem očakávať (auto/rekonštrukcia/dieťa/dovolenka…) – 2 000 eur
  • Zvyšné peniaze jednorazovo investujem do fondov s primeranou mierou rizika a dodržím investičný horizont – 1 500 eur
    Investujem tiež pravidelne – keďže ide o menšie čiastky, ktoré budem investovať pravidelne a dlhodobo, môžem si vybrať aj odvážnejšie fondy, kde môžem očakávať vyšší zisk – 90 eur/mesačne
  • Nezabúdam ani na rezervu – stále si sporím menšie čiastky – 30 eur/mesačne