Chcete si vybrať peniaze z fondov?

Prečo netreba peniaze vyberať v čase poklesu

Ak zvažujete vybrať peniaze z dôvodu aktuálnych poklesov spôsobených koronavírusom, odporúčame vám peniaze vo fondoch ponechať a dodržať svoju plánovanú dobu investície. V prípade, že potrebujete hotovosť a máte aj iné sporiace či vkladové produkty (napr. sporiaci účet, termínovaný vklad, vkladná knižka, stavebné sporenie) využite najskôr tieto, a ak to nie je naozaj nevyhnutné, na svoje investície v podielových fondoch nesiahajte.

1

Investovanie je dlhodobá záležitosť, počas ktorej môže prísť k výkyvom ako tento. Obdobia poklesov a rastov sú prirodzenou súčasťou ekonomického cyklu.

2

Historické dáta ukazujú, že po poklesoch vždy prichádza rast.

3

Výberom potvrdíte svoju stratu a pripravíte sa o budúci rast. Strata, ktorú vidíte pri svojej investícii, je totiž zatiaľ len teoretická. Prečo? Pretože nehovorí o tom, KOĽKO STE prerobili, ale o tom, KOĽKO BY STE prerobili, ak by ste sa teraz rozhodli investíciu speňažiť. Strata sa preto stane skutočnou až v momente, keď peniaze vyberiete.

4

Ak máte zriadené investičné sporenie, pri ktorom si pravidelne každý mesiac posielate do fondov určitú sumu, počas najbližšieho obdobia budete nakupovať podiely za nižšie ceny. Ak si sporíte napríklad 30 eur mesačne a cena podielu klesla z 0,06 eur na 0,04 eur, znamená to, že keď si najbližšie pošlete na sporenie peniaze, získate 750 podielov namiesto doterajších 500. Čím výhodnejšie nakúpite, tým viac môžete neskôr profitovať.

Nedokážete si kvôli poklesu príjmov aktuálne sporiť do fondov?

Znížte si sumu sporenia

Ak si do fondov sporíte pravidelne, mali by ste pokračovať. Sumu sporenia si však môžete prispôsobiť vašej finančnej situácii. Kedykoľvek ju môžete znížiť alebo sporenie pozastaviť. Neskôr sa môžete vrátiť k pôvodnej sume sporenia alebo ju aj navýšiť.

Prostredníctvom Georgea cez menu Vaše produkty kliknite na Investície a potom v ľavom menu vyberte Pravidelné investovanie. Kliknite na pokyn na pravidelné investovanie a budete ho môcť upraviť prípadne úplne zrušiť*.

* Upozornenie – zrušenie produktu znamená, že vám už na investičné sporenie nebudú z účtu odchádzať peniaze. Suma, ktorú aktuálne máte nasporenú, však naďalej zostáva v investičnom sporení. Ak by ste ju chceli vybrať, je potrebné navštíviť niektorú z našich pobočiek.

Postup pri výbere

Ak sa napriek našim odporúčaniam rozhodnete svoje investície speňažiť, je potrebné navštíviť niektorú z našich pobočiek. Vybrať si môžete nielen celú investíciu ale aj jej časť.

V závislosti od typu investície, konkrétneho fondu a doby trvania investície môžu byť s výberom spojené výstupné poplatky:

  • ak vyberáte z investičného sporenia a sporíte si kratšie ako 3 roky na výber sa vzťahuje výstupný poplatok vo výške 1,8 % z vyberanej sumy. Po troch rokoch už poplatok neplatíte,
  • ak speňažujete jednorazovú investíciu, výstupný poplatok spravidla neplatíte.