Investujte online s Georgeom
alebo si dohodnite stretnutie v našej pobočke

Online cez Georgea

Úplne online
bez návštevy pobočky

Stretnutie v pobočke

Dohodnite si stretnutie
v najbližšej pobočke

Investujte online s Georgeom či s osobným bankárom,
alebo si dohodnite stretnutie v našej pobočke

Online cez Georgea

Úplne online
bez návštevy pobočky

Online stretnutie

Videohovor
s bankovým poradcom

Stretnutie v pobočke

Dohodnite si stretnutie
v najbližšej pobočke